Sesioni juaj po skadon!


Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen e çështjeve gjyqësore nëpërmjet numrit të protokollit

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen/gjurmimin e çështjeve gjyqësore nëpërmjet sistemit informatik të Gjykatave për Menaxhimin e Çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS)

Çështjet të cilat mund të gjurmohen janë:
1. Civile të përgjithshme
2. Çështje familjare
3. Çështje administrative
4. Çështje tregtare
5. Çështje penale themeli
6. Çështje penale në fazën e hetimit
7. Çështje penale të veçanta
8. Çështje penale në fazën e ekzekutimit
9. Çështje civile të veçanta
10. Çështje penale rishikim mase mjekesore
11. Çështje penale me të mitur
12. Çështje penale ushtarake

Gjykatat që ofrojnë shërbimim janë:
1. Gjykata e Apelit, Durrës
2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Durrës
3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kavajë
4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Elbasan
5. Gjykata e Apelit, Gjirokastër
6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër
7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Përmet
8. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Sarandë
9. Gjykata e Apelit, Tiranë
10. Gjykata e Rrethit Gjyqësor ,Tiranë
11. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Dibër
12. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Krujë
13. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kurbin
14. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Mat
15. Gjykata e Apelit, Korçë
16. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Korçë
17. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Pogradec
18. Gjykata e Apelit, Shkodër
19. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër
20. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Pukë
21. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Lezhë
22. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tropojë
23. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kukës
24. Gjykata e Apelit, Vlorë
25. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Vlorë
26. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Fier
27. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Berat
28. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Lushnje
29. Gjykata e Krimeve të RëndaHapat e procedurës
Hapat që duhet të ndiqen për të marrë shërbimin “Gjurmimi i çështjeve gjyqësore”:
-logimi në portal
-vendosja e numrit të çështjes (merret nga gjykata) sipas formatit të mëposhtem:

Formati i numrit të çështjes:
xxxxx-yyyyy-zz-aaaa