Sesioni juaj po skadon!


Certifikatë Regjistrimi

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky shërbim elektronik iu mundëson bizneseve të shkarkojnë në kohë reale certifikatën e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

Nëpërmjet këtij shërbimi elektronik bizneset mund të marrin në kohë reale certifikatën e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore. Certifikata përmban të dhëna mbi NUIS - numrin unik të identifikimit të biznesit, i cili lëshohet në momentin e regjistrimit të subjekteve tregtare me të certifikatës së regjistrimit. Gjithashtu në të, tregohet statusi i biznesit, adresa, afati i veprimtarisë, data e regjistrimit të biznesit.

Dokumentacioni i nevojshëm
- NUIS (numri unik i identifikimit i biznesit) - i nevojshëm për t'u loguar në portal

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal
- Zgjidhni shërbimin "Certifikatë Regjistrimi"
- Klikoni butonin" Përdor"
- Plotësoni formularin përkatës elektronik
- Klikoni butonin “Shkarko dokumentin e vulosur” në faqen e fundit të formularit
- Certifikata do të shkarkohet menjëherë me vulë elektronike

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Kontakti
Tel: +355 42 272 391 | Fax: +355 42 273 517 | email: info.qkb@qkb.gov.al

Shkarko skedën ADISA