Sesioni juaj po skadon!


Vërtetim për lejen e drejtimit

Më shumë
Logo e institucionit
Përdor shërbimin

Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!


Hyr Regjistrohu

Ky është një shërbim elektronik që u vjen në ndihmë qytetarëve për t'u pajisur me vërtetim për lejen e drejtimit, me vulë elektronike me vlerë të plotë ligjore

Shërbimi elektronik "Vërtetim për lejen e drejtimit" u vjen në ndihmë qytetarëve për të aplikuar online për vërtetim për lejen e drejtimit. Vërtetimi lëshohet me kërkesë të qytetarit për t'u përdorur nga ky i fundit në institucionet brenda dhe jashtë vendit. . Ky shërbim ofrohet menjëherë online me vulë elektronike.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi ; kartë identiteti ose pasaportë biometrik (i nevojshëm për t'u loguar në e-Albania)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania
- Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për lejen e drejtimit"
- Klikoni butonin" Përdor"
- Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular, duke zgjedhur llojin e vërtetimit me të cilin kërkoni të pajiseni
- Klikoni butonin “Vazhdo” në fund të formularit
- Kryeni pagesën e shërbimit
- Dokumentin me vulë elektronike e gjeni në seksionin "Dokumentet e mia" tek "Hapësira ime"në llogarinë tuaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit
Menjëhere

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
200 lekë

Kontakti
www.dpshtrr.gov.al