Sesioni juaj po skadon!


MAS - Njohja e diplomave - Identifikimi i perdoruesit

Menyra e identifikimit:
Per tu identifikuar ne sistem klikoni ketu
Emer/Name
Mbiemer/Surname
Numer Personal/Personal Number
Shtetesia/Nationality
Plotesoni tekstin e shfaqur/Write the displayed text
Identifikohu/Identify yourself