Sesioni juaj po skadon!


Hapësira ime

Ky seksion është funksional vetëm pasi përdoruesi është identifikuar në portal. Shërben për të ndryshuar të dhënat e llogarisë, për të parë mesazhet e
mbërritura apo shërbimet elektronike të përdorura më parë/dokumentet e shkarkuara nga portali si dhe për të kërkuar ndihmë për përdorimin e portalit.

Për të kryer identifikimin në portal, klikoni këtu. ​