LinkButtonLinkButton

Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur

Kontaktet
E-mail:  DK@mfa.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Gjergj Fishta" nr.6, Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur
Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur
"Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë për rastet e shtetasve shqiptarë që kanë humbur kontaktet me të afërmit e tyre dhe gjenden në situatë të vështirë në rast të një problemi në shtetin e vendqëndrimit. Shtetasit shqiptarë, nëpërmjet këtij shërbimi, mund të ngrenë probleme të ndryshme (lidhur me të afërm etj.), që u dalin bazuar në legjislacionin e shtetit të vendqëndrimit, të kërkojnë rekomandimin e një avokati në rast se kanë nevoje apo të një përkthyesi të licencuar etj. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, qytetarët njoftohen me anë të e-mail-it apo nëpërmjet numrit të telefonit (për rastet urgjente). Kur humbin kontaktet me shtetasit jashtë vendit, të afërmit e tyre i drejtohen MPJ-së, Drejtorisë Konsullore ose përfaqësive tona. Përpjekjet që do të bëhen për rivendosjen e kontakteve do të jenë të suksesshme në varësi të saktësisë së informacionit që do të ofrojnë të afërmit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti biometrike); - Dokument identiteti për shtetasin e humbur nëse disponohet; - Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes).

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për asistencë për shtetasit shqiptarë të humbur” - Klikoni butonin "Përdor" - Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues - Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko" - Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për asistencën që kërkohet. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) - Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, do të njoftoheni me anë të email-it apo nëpërmjet numrit të telefonit (rast urgjent)

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
120 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Sipas rrethanave 1 deri në 6 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Përfaqësia ndërpret komunikimin me familjarët për t’u interesuar, nëse bëhet e qartë se kjo është në kundërshtim me dëshirën e personit në vështirësi.
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin