LinkButtonLinkButton

Aplikim për licencë për shërbime spitalore

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për licencë për shërbime spitalore
Shërbimi elektronik u vjen në ndihmë subjekteve tregtare të cilat dëshirojnë të pajisen me licencë për shërbime spitalore. Pas dërgimit të aplikimit drejt QKB , ai do të procesohet nga organet përkatëse brenda dhe jashtë këtij institucioni. Në varësi të mosaprovimeve të dokumenteve apo licencës, aplikanti do të njoftohet me anë të e-mail-it ku do të informohet dhe mbi arsyen e mosaprovimit. Nëse aplikimi për licencën e kërkuar aprovohet, aplikantit do t'i shfaqen dokumentet në profilin e tij tek e-Albania, në seksionin "Dokumentet e mia". Gjithashtu, aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel. - Sportelisti i QKB-së shqyrton informacionin dhe dokumentet e ngarkuara në aplikimin online dhe konfirmon aplikimin. - Çështja i shfaqet regjistruesit të QKB-së për procesim të mëtejshëm. Regjistruesi i QKB-së proceson aplikimin dhe pasi e aprovon e kalon në ministri. Në rast se nuk e aprovon, aplikanti njoftohet me e-mail për arsyen e refuzimit. - Zyrtari i ministrisë shqyrton informacionin dhe dokumentat e ngarkuara në aplikimin online dhe merr vendim aprovues për këtë çështje. Në rast se ministria nuk e aprovon, aplikanti njoftohet me e-mail për arsyen e refuzimit. Aplikanti e-Albania njoftohet me e-mail per vendimmarrjen e zyrtarit. - Aprovimi i aplikimit nga ministria përkatëse, do të sjellë krijimin e titullit të licencës. Në varësi të faktit nëse licenca e caktuar është me pagesë apo jo, licenca ose aktivizohet nga zyrtari i ministrisë ose shfaqet në radhën e punës te sportelisti i QKB-së për ngarkimin e mandatit të pagesës dhe më pas aktivizimin e saj. - Pas aktivizimit të licencës nëse sportelisti gjeneron dokumentin e licencës dhe e nënshkruan elektronikisht, e dërgon dokumentin drejt profilit të qytetarit në e-Albania, te Dokumentat e mia. Gjithashtu Aplikanti mund të tërheqë dokumentin e licencës në sportel.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Akti i regjistrimit të subjektit sipas legjislacionit në fuqi 1. Kontratë pune me drejtuesin mjekësor
2. Dëshmi e pronësisë 2. Planimetria e mjediseve
3. Certifikatë për drejtuesin teknik 3. Kontratë qeraje
4. Vetëdeklarim i pajisjeve dhe mjediseve
5. Rregulloren e funksionimit të spitalit sipas specialiteteve
6. Autorizim/Prokurë
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal - Zgjidhni shërbimin “Aplikim për licencë për shërbime spitalore” - Klikoni butonin" Përdor" - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme mbi adresën e biznesit dhe ngarkoni dokumentet e nevojshme të kritereve të licencës dhe ato që tashme i ka marrë nga institucionet, të nënshkruara elektronikisht. - Klikoni butonin “Dërgo” ne faqen e fundit te formularit. - Merrni numrin e çështjes në përgjigje të dërgimit të aplikimit dhe me të mund të gjurmoni çështjen e hapur duke përdorur shërbimin "Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)". - QKB-ja dhe ministria përkatëse proceson kërkesën e ardhur dhe në varësi te vendimit qe merret kthen përgjigje me e-mail aplikuesit, me URL-ne e shkarkimit të përgjigjes elektronike të ruajtur në “Dokumentet e mia”, në e-Albania ose me njoftimin e arsyes së refuzimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
19 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Licencë për shërbime Spitalore (AL011079)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin