LinkButtonLinkButton

Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes

Kontaktet
Tel:  +355 42 376 178
E-mail:  info@shendetesia.gov.al
Adresa:  Rruga e Kavajës, Nr. 1001 Tiranë

Video udhëzuese
Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes
Ky shërbim elektronik u mundëson qytetarëve të aksesojnë listën e rekomandimeve për konsultë tek mjeku specialist, të lëshuara nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar. Gjithashtu, ata mund të shkarkojnë në formatin PDF një rekomandim të mëparshëm që u shfaqet në momentin kur përdorin shërbimin si dhe të kërkojnë një rekomandim nëpërmjet shiritit të kërkimit. Në rastet kur rekomandimi i dhënë nga mjeku i familjes nuk gjendet në listë, qytetarët kanë mundësi ta ngarkojnë atë duke klikuar butonin "Shto rekomandim".

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin qeveritar e-albania. - Zgjidhni shërbimin "Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes”. - Shtypni butonin "Përdor". Do t'ju shfaqet lista e rekomandimeve të lëshuara nga mjeku i familjes ose rekomandimet e ngarkuara më parë prej jush. - Për të shkarkuar një rekomandim në formatin PDF, klikoni butonin "Shkarko" në krah të çdo rekomandimi. - Për të kërkuar një rekomandim nëpërmjet numrit dhe datës, përdorni shiritin e kërkimit me emërtimin "Kërko". - Për të shtuar një rekomandim të ri, klikoni butonin "Shto Rekomandim".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin