LinkButtonLinkButton

Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist

Kontaktet
Tel:  +355 42 376 178
E-mail:  info@shendetesia.gov.al
Adresa:  Rruga e Kavajës, Nr. 1001 Tiranë

Video udhëzuese
Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist
Shërbimi elektronik u mundëson qytetarëve të ngarkojnë një rekomandim për konsultë te mjeku specialist, lëshuar nga mjeku i familjes pranë Qendrës Shëndetësore ku janë të regjistruar (në rastet kur rekomandimi nuk gjendet në listën e rekomandimeve të dhëna nga mjeku i familjes, e cila mund të konsultohet përmes shërbimit "Rekomandimet e mia të lëshuara nga mjeku i familjes").

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin qeveritar e-albania. - Zgjidhni shërbimin "Rekomandim i ri për konsultë tek mjeku specialist”. - Shtypni butonin "Përdor". Të dhënat personale, Qendra Shëndetësore dhe mjeku i familjes plotësohen automatikisht. - Plotësoni numrin dhe datën e rekomandimit. - Klikoni butonin "Dërgo".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Rekomandimi i dhënë nga mjeku i familjes për te mjeku specialist është i vlefshëm për 6 (gjashtë) ditë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin