LinkButtonLinkButton

Kërkesë për korrigjim/fshirje të dhënash personale (në rast konstatimi të pasaktësive në sistem)

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Kërkesë për korrigjim/fshirje të dhënash personale (në rast konstatimi të pasaktësive në sistem)
Shërbimi elektronik "Kërkesë për korrigjim / fshirje të dhënash personale (në rast konstatimi të pasaktësive në sistem)" ju mundëson shtetasve shqiptarë që kanë evidentuar pasaktësi në të dhënat personale, të aplikojnë online për të kërkuar korrigjimin e tyre.    

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokumenti me të dhëna të gabuara; - Dokumenti me të dhëna të sakta ( çdo dokument që vërteton të dhënat e tua të sakta, psh patentë apo pasaportë / ID etj).

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për korrigjim / fshirje të dhënash personale (në rast konstatimi të pasaktësive në sistem)"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Punonjësi i Zyrës së Shërbimit të Qytetarit në Drejtorinë e Menaxhimit të informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave (Sektori i Menaxhimit të Informacionit dhe Mbrojtjes së të Dhënave) në Policinë e Shtetit njoftohet elektronikisht për mbërritjen e dosjes së re dhe nis të verifikojë saktësinë e dokumenteve; - Nëse ka pasaktësi ose mungesë dokumentesh, punonjësi njofton aplikantin për pasaktësitë dhe e udhëzon për të riplotësuar praktikën e aplikimit; - Nëse dokumentet janë të plota ai nis procedurën e verifikimit dhe korrigjimit të të dhënave; - Në përfundim të procedurave, punonjësi reflekton ndryshimet në sistem dhe i kthen përgjigje aplikantit në adresën e tij të e-mail-it.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Deri në 20 ditë nga paraqitja e kërkesës

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin