LinkButtonLinkButton

Aplikim për asistencë të përgjithshme

Kontaktet
E-mail:  DK@mfa.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Gjergj Fishta" nr.6, Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për asistencë të përgjithshme
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për asistencë të përgjithshme
"Aplikim për asistencë të përgjithshme" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson shtetasve shqiptarë të dërgojnë online një kërkesë për asistencë në rast të një problemi në shtetin e vendqëndrimit. Shtetasit shqiptarë, nëpërmjet këtij shërbimi, mund të ngrenë probleme të ndryshme (lidhur me veten e tyre, të afërm etj.), që u dalin bazuar në legjislacionin e shtetit të vendqëndrimit, të kërkojnë rekomandimin e një avokati në rast se kanë nevoje apo të një përkthyesi të licencuar. Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, qytetarët njoftohen me anë të e-mail-it apo nëpërmjet numrit të telefonit (për rastet urgjente). - Ruajtja e interesave të shtetasve shqiptarë, persona fizikë dhe juridikë, në territorin e shtetit të vendqëndrimit, në përputhje me ligjet dhe rregulloret e atij shteti; - Ruajtja e interesave të miturve dhe personave me aftësi të kufizuar, shtetas shqiptarë, sidomos kur për ta kërkohet vendosja e një kujdestarie, në përputhje me ligjet, rregulloret e shtetit pritës dhe aktet ndërkombëtare në fuqi; - Rekomandimi i avokatëve dhe përkthyesve të licensuar kur shtetasi shqiptar ka nevojë; - Sqarimi i shtetasve shqiptarë për zgjidhjen e problemeve të ndryshme që u dalin bazuar në legjislacionin e vendit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Dokument identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti biometrike); - Dokumente të tjera (që i vijnë në ndihmë çështjes);

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin “Aplikim për asistencë të përgjithshme” - Klikoni butonin "Përdor" - Zgjidhni nëse do të kryeni një aplikim të ri apo do të gjurmoni statusin e një aplikimi ekzistues - Për të gjurmuar statusin e një aplikimi ekzistues, vendosni numrin e aplikimit dhe më pas klikoni butonin "Kërko" - Për të kryer një aplikim të ri, plotësoni të dhënat personale në formularin elektronik dhe ngarkoni dokumentet që janë të domosdoshme për asistencën që kërkohet. Me anë të e-mail-it të plotësuar në rubrikën përkatëse, do t'ju dërgohet konfirmimi i aplikimit si dhe kodi i veçantë i aplikimit (i cili mundëson ndjekjen e ecurisë së aplikimit në çdo moment) - Pas verifikimeve të nevojshme të kryera nga përfaqësues të Ambasadës/Konsullatës, do të njoftoheni me anë të e-mail-it apo nëpërmjet numrit të telefonit (rast urgjent)

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë. Nëse ka parregullsi në dokumentacion, koha e marrjes së shërbimit zgjat maksimalisht 120 ditë.

Periudha e vlefshmërisë
Sipas rrethanave 1 deri në 6 muaj.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin