LinkButtonLinkButton

Formulari i dekriminalizimit

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 488
E-mail:  Dap@dap.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" , Nr. 1 Tiranë
Formulari i dekriminalizimit
Në bazë të vendimit nr. 17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr. 138/2015 “Për Garantimin e Integritetit të Personave që Zgjidhen, Emërohen ose Ushtrojnë Funksione Publike”, Departamenti i Administratës Publike është përgjegjës për publikimin e formularëve për nëpunës në shërbimin civil dhe shërbimin diplomatik, si dhe drejtues të çdo niveli në administratën publike të nivelit qendror dhe vendor që nuk përfshihet në shërbimin civil. Çdo i interesuar mund të shikojë formularët e kërkuar pasi të jetë regjistruar dhe identifikuar si qytetar/biznes, apo punonjës qeveritar në portalin e-Albania.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument i identifikimit të përdoruesit: Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania).

Hapat e procedurës
- Identifikohuni në portal si qytetar, si biznes ose si punonjës qeveritar - Zgjidhni shërbimin "Formulari i dekriminalizimit" dhe klikoni butonin "Përdor" - Vendosni emrin, atësinë, mbiemrin e personit si dhe kodin "KAPTCHA", dhe shtypni butonin "Shkarko" për të afishuar formularin në format "pdf".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin