LinkButtonLinkButton

Kundërvajtjet rrugore

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Kundërvajtjet rrugore
Shërbimi elektronik “Kundërvajtjet rrugore” ju mundëson qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë online kundërvajtjet rrugore, dhe t'i paguajnë ato online. Baza ligjore: - Ligji nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kundërvajtjet rrugore"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni mjetin për të cilin dëshironi të shikoni online gjobat e kundërvajtjeve rrugore dhe klikoni butonin "Zgjidh" përkrah tij; - Në rast se do të kryeni pagesën online, klikoni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat për të kryer pagesën; - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Në varësi të kundërvajtjes se kryer

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shërbimi është përkohësisht jashtë funksionit
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin