LinkButtonLinkButton

Kundërvajtjet rrugore

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Kundërvajtjet rrugore
Ky shërbim elektronik u jep mundësinë qytetarëve dhe bizneseve të kontrollojnë nëse kanë kundërvajtje rrugore të papaguara për automjetet në pronësi. Ju njoftoheni për gjobat e automjeteve tuaja dhe tek "Hapësira ime" / "Mesazhet e mia". Nëse dëshironi që njoftimet t'ju dërgohen në kohë reale dhe te adresa mail dhe me sms në numrin tuaj të telefonit, ju mund të bëni deklarimin e këtyre të dhënave në shërbimin elektronik “Deklarimi i të dhënave për marrjen e njoftimeve për gjobat e automjeteve”. Baza ligjore: - Ligji nr. 8378, datë 22.7.1998, “Kodi rrugor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kundërvajtjet rrugore"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Ju do të njiheni me gjobat e kundërvajtjeve rrugore për automjetin që keni në pronësi. Për të parë më shumë detaje rreth gjobës, klikoni butonin "Detajet e gjobës". Ju njoftoheni për gjobat e automjeteve tuaja dhe tek "Hapësira ime" / "Mesazhet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin