LinkButtonLinkButton

Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)

Kontaktet
Tel:  +355 42 250 066
E-mail:  info.qkb@qkb.gov.al
Adresa:  Bulevardi “Zhan D’Ark”, Prona nr.33, Shtëpia e Ushtarakëve Tiranë

Video udhëzuese
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Gjurmimi i çështjeve nga Qendra Kombëtare e Biznesit (licenca)
Gjurmimi i çështjeve të licencimit është një shërbim elektronik, i cili mundëson verifikimin e statusit të çështjes, pasi subjekti ka kryer aplikimin pranë sporteleve të QKB-së ose nëpërmjet sportelit elektronik (online). Çdo individ ose biznes mund të gjurmojë statusin e aplikimit të kryer prej tij në QKB duke plotësuar fushën e numrit të çështjes.

Dokumentacioni i nevojshëm
-Dokumenti i identifikimit të kërkuesit - kartë identiteti ose pasaportë biometrike (I nevojshëm për t'u loguar në portalin e-Albania)

Hapat e procedurës
-Identifikohuni në portalin qeveritar e-albania.al si qytetar apo si biznes -Klikoni butonin "Përdor" dhe plotësoni fushën e numrit të çështjes

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin