LinkButtonLinkButton

Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë
Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit
Ky shërbim elektronik mundëson publikimin dhe pagesën online të taksave të automjeteve në zotërim të qytetarëve dhe bizneseve bazuar në Ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008, "Për taksat kombëtare", i ndryshuar. Njoftim: Në zbatim të Aktit normativ Nr. 36, datë 23.12.2020 të Këshillit të Ministrave “Për zgjatjen e afatit të vlefshmërisë së certifikatës së kontrollit teknik”, me kryerjen e pagesës së Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdorura (TVMP), vlefshmëria e certifikatës suaj aktuale të kontrollit teknik zgjatet edhe me 3(tre) muaj nga data e përfundimit të vlefshmërisë së saj. Ky dokument është i vlefshëm për t’iu paraqitur organeve të kontrollit të mjeteve dhe rimorkioneve të tyre në rrugë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Pagesa e taksës vjetore të mjeteve të përdoruara/ mjeteve të luksit"; - Klikoni butonin" Përdor" për të parë automjetet që dispononi; - Zgjidhni mjetin për të cilin dëshironi të shikoni taksat përkatëse dhe klikoni butonin "Zgjidh"; - Klikoni butonin " Llogarit" në rast se keni taksa të papaguara për të parë vlerën e tyre; - Në rast se do të kryeni pagesën online, klikoni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat për të kryer pagesën; - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë. Shënim: Në rastin kur shërbimi shfaq: "Nuk ka të dhëna!", arsyet e mos shfaqjes së të dhënave janë: - Nuk ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit ose biznesit; - Ekzistojnë raste kur ka automjete të regjistruara në pronësi të qytetarit ose biznesit, por në të dhënat e pronarit nuk është i regjistruar Numri i Identifikimit të tij (NID). Në këto raste, lutemi që të drejtoheni pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor për plotësimin e të dhënave tuaja në regjistrin elektronik të DPSHTRR-së.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
1 vjeçare

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Pagesa e Taksës Vjetore të Mjeteve të Përdoruara/ Mjeteve të Luksit (AL091035)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin