LinkButtonLinkButton

Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)

Kontaktet
Tel:  +355 4 452 8365
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana

Video udhëzuese
Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)
Shërbimi elektronik "Aplikimi për vërtetim pagë papunësie" në portalin qeveritar e-Albania i vë në dispozicion qytetarit mundësinë për të bërë një kërkesë online për lëshim vërtetimi për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare drejt një zyre pune. Ky shërbim elekronik i ofrohet çdo qytetari, nga profili i tij tek portali e-Albania.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Vërtetim pagë papunësi” - Klikoni butonin "Përdor" - Plotëson të dhënat e formës së kërkesës për lëshim vërtetimi për bazën e vlerësueshme dhe pagën neto mesatare duke zgjedhur Zyrën e Punës, periudhën për të cilën kërkon vërtetimin dhe klikon butonin "Dërgo"; - Plotësoni fushat e nevojshme të kërkuara në formular dhe klikoni "Dërgo""; - Aplikimi pasi dërgohet me sukses merret në shqyrtim nga personat përkatës pranë Zyrës së Punësimit. - Pas trajtimit të kërkesës dokumentin me vulë elektronike mund ta gjeni në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" te hapësira juaj në portalin e-Albania;

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Vërtetim për pagesën e papunësisë (periudhën e mbështetjes me të ardhura)  (AL113043)
Aplikim për përfitimin e të ardhurave nga papunësia (pagesa e papunësisë) (AL113041)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin