LinkButtonLinkButton

Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë
Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje
Shërbimi elektronik "Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje" u mundëson qytetarëve dhe bizneseve të aplikojnë online për të marrë certifikatën e pronësisë së mjeteve që ata zotërojnë, duke pasur mundësinë edhe të kryerjes së pagesës online për tarifën përkatëse.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni mjetin për të cilin do të aplikoni për certifikatë pronësie dhe klikoni butonin "Apliko"; - Kryeni pagesën e aplikimit, duke ndjekur hapat për të kryer pagesën online; - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë; - Pasi të keni përfunduar me sukses aplikimin dhe pagesën online nga portali e-Albania, do të njoftoheni për t'u paraqitur pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor për të tërhequr certifikatën e pronësisë së mjetit tuaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Ju do të pajiseni me certifikatën e pronësisë brenda pak minutash pas paraqitjes pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
2000 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Pajisje me certifikatë pronësie e mjetit rrugor në rast humbje apo vjedhje (AL092023)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin