LinkButtonLinkButton

Aplikim për leje qarkullimi provizore

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për leje qarkullimi provizore
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për leje qarkullimi provizore
Shërbimi elektronike "Aplikim për leje qarkullimi provizore" i mundëson qytetarëve/bizneseve që zotërojnë një automjet të aplikojnë online për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje, vjedhjeje ose dëmtimi të lejes së qarkullimit, si dhe të kryejnë online pagesën përkatëse. Aplikimi për leje qarkullimi provizore në rast humbjeje apo vjedhjeje kryhet vetëm pas denoncimit në polici. Baza ligjore: - Kodi Rrugor, neni 94

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti - Vërtetim i denoncimit nga organet e policisë (në rast humbje/vjedhje)

Hapat e procedurës
- Regjistrohuni si qytetar ose si biznes në portal - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për leje qarkullimi provizore" - Klikoni butonin "Përdor" - Aplikoni për leje qarkullimi provizore - Kryeni pagesën e aplikimit, duke ndjekur hapat për të kryer pagesën online. - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë - Paraqituni pranë sportelit të drejtorive rajonale për dorëzimin e dokumentacionit përkatës dhe për tërheqjen e lejes

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
66 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Leja e qarkullimit provizore ka afat vlefshmërie 30 ditë

Kostot
500 lekë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Rinovim i lejedrejtimit për humbje, vjedhje apo shkatërrim të saj/ Paisje me lejedrejtimi të përkohshme (AL097005)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin