LinkButtonLinkButton

Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension

Kontaktet
E-mail:  kontakt@issh.gov.al
Adresa:  Rruga e Durrësit Nr. 83 Tiranë
Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension
“Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension” është një shërbim elektronik,i cili u mundëson qytetarëve të aplikojnë online për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension sipas Ligjit 9361, datë 24.03.2005 (i ndryshuar). Baza ligjore: - Ligji nr. 9361, datë 24.03.2005 “Për një Trajtim të Veçantë Financiar të Efektivave Oficerë dhe Nënoficerë Lundrues të Nëndetëseve dhe Polumbarëve të Forcave Detare në Pension”. Personat përfitues: - Sipas këtij Ligji përfitojnë efektivat oficerë dhe nënoficerë lundrues të nëndetëseve e të polumbarëve të forcave detare. Lloji i përfitimit: - Trajtim i veçantë financiar në shtesë të pensionit të pleqërisë. Kushtet e përfitimit: - Efektivat lundrues oficerë dhe nënoficerë lundrues të nëndetëseve e të polumbarëve të forcave detare, të kenë plotësuar kushtet për pension pleqërie dhe të kenë shërbyer jo më pak se 7 vite kalendarike. Masa e përfitimit: - 50% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 12,5 vite kalendarike; - 30% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 10 vite kalendarike; - 20% e pagës referuese, kur keni shërbyer jo më pak se 7 vite kalendarike; Shuma e pensionit të plotë të pleqërisë plus masën e trajtimit të veçantë financiar, nuk mund të jetë më e madhe se 50% e pagës referuese të oficerit dhe nënoficerit të nëndetëses dhe të polumbarit, në çastin që i ka lindur e drejta për këtë përfitim.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: -Fotokopje të letërnjoftimit elektronik ose certifikatë personale Dokumentet që sigurohen nga nëpunësit e administratës: -Vërtetim i pagës referuese për efekt të përfitimit -Vërtetim për periudhën e shërbimit Dokumentet që përgatiten nga strukturat e sigurimeve shoqërore: -Vërtetim për përfitim nga Ligji Nr. 7703, datë 11.05.1993 (i ndryshuar). -Vërtetim për përfitime të tjera

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension" - Klikoni butonin "Përdor" - Plotësoni formularin përkatës

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Shkarko Kartelën Adisa
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin