LinkButtonLinkButton

Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme
Implementimi i të dhënave të hapura është një angazhim i rëndësishëm i qeverisë, pjesë e planit të veprimit të hartuar në kuadër të Iniciativës globale për Open Government Partnership (OGP). Në këtë kuadër Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ofrojnë nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, për përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mundësinë e informimit online për çmimet e listës së barnave të rimbursueshme në Republikën e Shqipërisë. Duke filluar nga data 1 prill 2015 ka hyrë në fuqi lista e barnave të rimbursueshme 2015 dhe që nga ky moment është i mundur rimbursimi i barnave për pacientët në nevojë, sipas listës së re të barnave. Lista e re e barnave të rimbursueshme e vitit 2015 është pasuruar me 29 barna të reja, 12 prej të cilave janë principe të reja aktive. Këto barna përmirësojnë dhe zgjerojnë trajtimin e pacientëve në shërbime si: Onkologjik, Gastro-hepatologji, Pneumologji, Reumatologji, Infektiv, në terapinë kardiake, Parkinson, etj. Në zbatim të VKM me nr.230, datë 13.04.2022, nga data 01.05.2022, hyn në fuqi Lista e barnave 2021 e indeksuar. Vendimi i Këshilli të Ministrave nr 645, datë 1.10.2014 për ngritjen dhe funksionimin e Komisionit të Çmimit të Barnave përcaktoi qartë këtë vit se, çmimi i barnave duhet të jetë i krahasueshëm me çmimin e pesë vendeve të Rajonit (Maqedoni, Greqi, Itali, Serbi dhe Kroaci) dhe nuk mund të jetë më i lartë se në këto vende. Ky vendim, i mundësoi Komisionit që miraton çmimet e barnave pranë Ministrisë së Shëndetësisë, që të arrijë një ulje të konsiderueshme të çmimeve të barnave këtë vit, ulje e cila reflektohet jo vetëm në listën e rimbursimit por edhe në tregun e hapur farmaceutik.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Nuk është i nevojshëm regjistrimi në portal - Zgjidhni në portal shërbimin"Lista e çmimeve të barnave të rimbursueshme" - Klikoni butonin "Përdor" - Informacionin e shfaqur mund ta printoni, ose ta ruani në formatin .XML, .CSV

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Gjatë vitit 2019, deri në përditësimin me listën e miratuar të barnave të rimbursueshme për vitin 2020

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin