LinkButtonLinkButton

Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre

Kontaktet
Tel:  +355 42 376 178
E-mail:  info@shendetesia.gov.al
Adresa:  Rruga e Kavajës, Nr. 1001 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Të dhënat e barnave mjekësore dhe çmimet e tyre
Implementimi i të dhënave të hapura është një angazhim i rëndësishëm i qeverisë, pjesë e planit të veprimit të hartuar në kuadër të Iniciativës globale për Open Government Partnership (OGP). Në këtë kuadër Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit dhe Ministria e Shëndetësisë ofrojnë nëpërmjet këtij shërbimi elektronik, për përdoruesit e portalit unik qeveritar e-albania mundësinë e informimit online mbi të dhënat e barnave mjekësore të regjistruara në Republikën e Shqipërisë dhe çmimeve të tyre. Gjithashtu nëpërmjet shërbimit elektronik “Publikimi i të dhënave të barnave mjekësore dhe çmimeve të barnave” mund të aksesohet lista e principeve aktive ose emri kimik (emërtimi shkencor) i ilaçit si dhe të shihen elemente të tjera shoqëruese si, formëdoza farmaceutike me karakteristikat fiziko-kimike, (pluhur, tabletë, tretësirë, pomadë, ampulë etj.), madhësia e dozës ose sasia e lëndës aktive (vepruese) në formulim, prodhuesit, vendet prodhuese, njësitë e paketimit, çmimi për paketë në lekë, çmimi për njësi në lekë etj.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërue

Hapat e procedurës
Për të përdorur shërbimin duhet të: - Zgjidhni shërbimin "Publikimi i të dhënave të barnave mjekësore dhe çmimeve të barnave" dhe klikoni butonin "Përdor" Nëse dëshironi, mund të shkarkoni listën e barnave mjekësore dhe çmimeve të tyre në formatin .XML, .CSV.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin