LinkButtonLinkButton

Notat e provimeve të Maturës Shtetërore

Kontaktet
Tel:  +355 4 2419257
Adresa:  Bulevardi Zhan D’Ark nr.23, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Notat e provimeve të Maturës Shtetërore
Shërbimi elektronik "Notat e provimeve të Maturës Shtetërore" u vjen në ndihmë maturantëve që duan të shohin rezultatet e provimeve me detyrim dhe me zgjedhje që kanë dhënë në përfundim të maturës, duke filluar nga matura 2012. Nëpërmjet shërbimit jepet mundësia e shkarkimit të rezultateve në formën e një vërtetimi. Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare te Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë me link: http://arsimi.gov.al/ dhe të Qendrës së Shëbimeve Arsimore me link: http://qsha.gov.al

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk kërkohet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Notat e provimeve të maturës shtetërore"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Klikoni butonin "Shkarko vërtetimin në formë diplome".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al

Në rast se, nuk ju gjenerohet dokumenti i kërkuar nga sistemi, ju lutem kontaktoni në adresën vertetime.matura@qsha.gov.al
Shkarko Kartelën Adisa
Vërtetim notash të Maturës Shtetërore (AL110415)
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin