LinkButtonLinkButton

Gjurmimi i çështjeve gjyqësore

Kontaktet
Tel:  +355 42 259 388
E-mail:  info@drejtesia.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Tiranë
Gjurmimi i çështjeve gjyqësore
Gjurmimi i çështjeve gjyqësore Ky shërbim elektronik mundëson ndjekjen/gjurmimin e çështjeve gjyqësore nëpërmjet sistemit informatik të Gjykatave për Menaxhimin e Çështjeve Civile dhe Penale (CCMIS dhe ICMIS) Çështjet të cilat mund të gjurmohen janë: 1. Civile të përgjithshme 2. Çështje familjare 3. Çështje administrative 4. Çështje tregtare 5. Çështje penale themeli 6. Çështje penale në fazën e hetimit 7. Çështje penale të veçanta 8. Çështje penale në fazën e ekzekutimit 9. Çështje civile të veçanta 10. Çështje penale rishikim mase mjekesore 11. Çështje penale me të mitur 12. Çështje penale ushtarake Gjykatat që ofrojnë shërbimim janë: 1. Gjykata e Apelit, Durrës 2. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Durrës 3. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kavajë 4. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Elbasan 5. Gjykata e Apelit, Gjirokastër 6. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Gjirokastër 7. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Përmet 8. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Sarandë 9. Gjykata e Apelit, Tiranë 10. Gjykata e Rrethit Gjyqësor ,Tiranë 11. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Dibër 12. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Krujë 13. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kurbin 14. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Mat 15. Gjykata e Apelit, Korçë 16. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Korçë 17. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Pogradec 18. Gjykata e Apelit, Shkodër 19. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Shkodër 20. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Pukë 21. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Lezhë 22. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tropojë 23. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Kukës 24. Gjykata e Apelit, Vlorë 25. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Vlorë 26. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Fier 27. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Berat 28. Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Lushnje 29. Gjykata e Krimeve të Rënda

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokument identifikimi: Kartë Identiteti ose pasaportë biometrike (i nevojshëm për t'u loguar në portal)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania - Zgjidhni shërbimin "Gjurmimi i çështjeve gjyqësore" - Klikoni butonin "Përdor" - Vendosni numrin e çështjes (merret nga gjykata) sipas formatit të mëposhtëm: xxxxx-yyyyy-zz-aaaa

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëhere

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin