LinkButtonLinkButton

Faturat e energjisë elektrike

Kontaktet
Tel:  +355 42 274141
E-mail:  ankesajuaj@oshee.al
Adresa:  Bulevardi " Gjergj Fishta",Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Njësia Administrative Nr.7,1023, Tiranë Shqipëri Tiranë
Faturat e energjisë elektrike
Ky shërbim elektronik u vjen në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, të gjenerojnë faturat e papaguara dhe kamatëvonesat e energjisë elektrike dhe t'i paguajnë ato online.

Dokumentacioni i nevojshëm
- Dokumenti i identifikimit të përdoruesit: kartë identiteti ose pasaportë biometrike, i nevojshëm për t'u identifikuar si qytetar në portalin e-Albania; - NUIS (Numri Unik i Identifikimit të Subjektit), i nevojshëm për t'u identifikuar si biznes në portalin e-Albania.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Vendosni kodin e klientit dhe klikoni butonin "Afisho"; - Pasi klikoni butonin "Afisho" do të shfaqet shuma e detyrimit për muajin përkatës për të cilin duhet të kryeni pagesën; - Për të kryer pagesën online, klikoni butonin "Paguaj" dhe ndiqni hapat sipas udhëzimeve; - Pagesa mund të kryhet përmes Bankës Credins ose BKT, me një kartë debiti ose krediti brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin