LinkButtonLinkButton

Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik

Kontaktet
Tel:  +355 42 277 510
E-mail:  info.app@app.gov.al
Adresa:  Bulevardi "Dëshmoret e Kombit" Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik
Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik është një shërbim elektronik, i cili mundëson gjurmimin e pjesëmarrjes në tendera, në Agjencinë e Prokurimit Publik, të biznesit të loguar. Gjithashtu një biznes i loguar mund të gjurmojë dhe një pjesëmarrje të caktuar në tender në bazë të numrit identifikues që ai zotëron.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Gjurmimi i çështjeve të prokurimit publik"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Zgjidhni të gjurmoni çështjen me NIPT-in ose me numër çështje dhe të konsultoni statusin e saj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin