LinkButtonLinkButton

Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare

Kontaktet
Tel:  +355 4 452 8365
E-mail:  kontakt@akpa.gov.al
Adresa:  Në Tiranë: Bulevardi "Bajram Curri", Pranë ish Hotel Arbana
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare
"Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare" është një shërbim elektronik, i cili iu ofrohet punëkërkuesve dhe punëkërkuesve të papunë me qëllim kualifikimin dhe rikualifikimin e tyre, për një kohëzgjatje nga 3 deri në 12 muaj. Baza ligjore: - VKM nr. 646, datë 05/10/2022 "Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programeve të formimit profesional nëpërmjet mbështetjes financiare të ofruar, sipas procedurave të konkurrimit, për kurset e formimit profesional të organizuara nga institucionet e formimit profesional, publike apo private." Aplikimet për këtë shërbim do të jenë aktive duke filluar nga muaji shtator 2024.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidh shërbimin “Aplikim për kursin e formimit profesional me mbështetje financiare” - Klikoni butonin "Përdor"; - Për të krijuar një aplikim të ri, klikoni butonin "Aplikim i ri"; - Plotësoni fushat e nevojshme të kërkuara në formular dhe klikoni "Dërgo""; - Aplikimi pasi dërgohet me sukses merret në shqyrtim nga personat përkatës pranë Zyrës Vendore të Punësimit. Në rast miratimi të aplikimit, ju do të njoftoheni në adresën tuaj e-mail rreth hapave të mëtejshëm të procedurës që duhet të ndiqet. Pas konfirmimit mbi kalimin me sukses të testimit / intervistës që kryhet nga Qendra e formimit profesional ku ju keni aplikuiar, ju mund te ndiqni hapat pasardhës për fillimin e kursit. - Në rast refuzimi të aplikimit, do të njoftoheni në adresën tuaj e-mail rreth arsyeve të refuzimit.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Brenda 10 ditëve pune

Kostot
Pa pagesë.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin