LinkButtonLinkButton

Kërkesë / Ankesë pranë IKMT

Kontaktet
Tel:  04 222 39 33
E-mail:  media@ikmt.gov.al
Adresa:  Rr. “ Muhamet Gjollesha “, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Tiranë

Video udhëzuese
Kërkesë/Ankesë pranë IKMT
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Kërkesë / Ankesë pranë IKMT
"Kërkesë / Ankesë pranë IKMT" është një shërbim elektronik që i mundëson qytetarëve të dërgojnë online kërkesën për informacion ose ankesën rreth problematikave lidhur me ndërtimin dhe mjedisin. Bazuar në Ligjn 119 Viti: 2014.18.09 për të drejtën e informimit Në këtë rubrikë qytetarit i jepet mundësia për të bërë ankesën e problematikës së tij në lidhje me ndërtimin, mjedisin, pyjet ose denoncim shkeljesh të kryera nga pala tjetër.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që duhet të ngarkohen nga aplikanti: a. Në rastin e ankesave duhet të ngarkohen dokumentet: • Kopje ankesë, kërkesë, kthim përgjigje, informacion nga Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, pranë bashkive (ku njëra nga këto dokumenta është e detyrueshme që të bashkangjiten në formular); • Fotografi ilustruese të objektit/strukturës/problematikës, të cilat ngarkohen nga qytetari (jo i detyrueshëm); • Certifikatë pronësie, vërtetim pronësie (nëse ka); • Prova të tjera shtesë (nëse ka). b. Në rastin e kërkesave duhet të ngarkohen dokumentet: • Njoftim fillim punimesh; • Vërtetim për prishje objekti.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si individ ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Kërkesë / Ankesë pranë IKMT"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Shqyrtimi i aplikimit bëhet nga specialistët e IKMT; - Pas shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin