LinkButtonLinkButton

Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport

Kontaktet
Tel:  04 222 3455
E-mail:  info@sipermarrja.gov.al
Adresa:  Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit nr.3, 1001. Tiranë, Shqipëri

Video udhëzuese
Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport

Click here to read the description of this e-service in English.
Nëpërmjet shërbimit “Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport ” mund të dërgohet aplikimi për pasaportën e startup-it. Pasaporta e startup-it është një dokument elektronik i cili gjenerohet nëpërmjet e-Albania, pas plotësimit të formularit të vetëdeklarimit në regjistrin e startup-eve. Bazuar në ligjin nr. 25 datë 31.03.2022 “për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve”, neni 11, pasaporta e startup-it është një dokument elektronik i cili gjenerohet nëpërmjet e-albania, pas plotësimit të formularit të vetëdeklarimit në regjistrin e startup-eve. Regjistri shërben për vetëdeklarimin e startup-eve për mbajtjen e të dhënave të startup-eve të vetëdeklaruar, për kërkuesit dhe përfituesit e granteve dhe të masave të tjera mbështetëse. Në momentin e vetëdeklarimit të startup-it, nga individi, personi fizik ose juridik, në regjistrin e startup-eve, gjenerohet numri personal dhe dokumenti elektronik, pasaporta e startup-eve. Për të aksesuar manualin e përdorimit, lutemi të klikoni këtu

Dokumentacioni i nevojshëm
Nuk nevojitet dokumentacion shoqërues për këtë shërbim.

Hapat e procedurës
- Zgjidhni shërbimin "Pasaporta e Startup-it / Start-up Passport "; - Klikoni butonin" Përdor"; - Përzgjidhni mënyrën e identifikimit si shtetas shqiptar apo i huaj; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Klikoni butonin “Dërgo” në fund të formularit; - Njësia përgjegjëse pranë Ministrit të Shtetit për Sipërmarrjen dhe Klimen e Biznesit nënshkruan elektronikisht pasaportën e gjeneruar pas plotësimit të formularit të vetëdeklarimit nga ana e aplikantit; - Pasaporta e startup-it me firmë elektronike bëhet e aksesueshme për shkarkim nga aplikanti, në llogarinë e tij në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 ditë pune

Periudha e vlefshmërisë
Nga data e vetëdeklarimit deri në 24 muaj.

Kostot
Pa kosto

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin