LinkButtonLinkButton

Rezervim për dhurim gjaku për individë dhe subjekte

Kontaktet
Adresa:  Rruga Marubi, Spitali Ushtarak Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Rezervim për dhurim gjaku për individë dhe subjekte
Rezervim për dhurim gjaku për individë dhe subjekte
Shërbimi elektronik "Rezervim për dhurim gjaku për individë dhe subjekte" i mundëson qytetarëve dhe subjekteve, të cilët dëshirojnë të dhurojnë gjak, të aplikojnë online për të rezervuar orarin për të kryer procedurën e dhurimit të gjakut pranë Bankës së Gjakut të përzgjedhur. Baza ligjore: - VKM Nr. 505, datë 6.7.2016 “Për mënyrën e organizimit e të funksionimit të qendrës kombëtare të transfuzionit të gjakut dhe nivelet e shërbimit të transfuzionit në institucionet shëndetësore”; - Ligji Nr. 9739, date 21.05.2007 “Për shërbimin e transfuzionit të gjakut në republikën e - Shqipërisë”; - Rregullorja “Për përcaktimin e përshtatshmërisë së dhuruesve të gjakut”; - Rregullorja “Për sigurimin e cilësisë në shërbimin e transfuzionit te gjakut”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për rezervimin e këtij shërbimi nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose subjekt në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Rezervim për dhurim gjaku për individë dhe subjekte”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me orarin, datën dhe përzgjidhni Bankën e Gjakut; - Klikoni butonin "Dërgo" për finalizimin e aplikimit; - Pas dërgimit të aplikimit, aplikanti lajmërohet elektronikisht nëpërmjet e-albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin