LinkButtonLinkButton

Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit / Booking a vehicle technical inspection

Kontaktet
Tel:  +355 68 8015 833
E-mail:  dpshtrr@dpshtrr.gov.al
Adresa:  Rruga "Muhedin Llagani", Nr.10, Tiranë

Video udhëzuese
Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit / Booking a vehicle technical inspection
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: ikub INFO shpk
Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit / Booking a vehicle technical inspection
Shërbimi elektronik "Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit" i mundëson qytetarëve, subjekteve dhe shtetasve të huaj që kanë në pronësi mjete, të aplikojnë online për të rezervuar orarin për të kryer procedurën e rezervimit online për kontrollin teknik të mjetit (kolaudimin) pranë çdo drejtorie rajonale të DPSHTRR. The online booking "Booking a vehicle technical inspection" allows citizens, entities and nonresidential who own vehicles, to perform the online booking procedure for vehicle technical inspection at each regional directorate of DPSHTRR.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për rezervimin e këtij shërbimi nuk nevojitet dokumentacion shoqërues. This service does not require accompanying documents.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose subjekt në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin “Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me orarin, datën dhe ku do të kryeni kolaudimin e mjetit; - Klikoni butonin "Dërgo" për finalizimin e aplikimit; - Njoftimi do të dërgohet në adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania; - Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë. Nëse jeni shtetas i huaj / If you are a foreign citizen: - Zgjidhni shërbimin "Rezervim për Kontrollin Teknik të Mjetit" / Select the service "Booking a vehicle technical inspection"; - Klikoni butonin "Përdor" / Click the "Use" (Përdor) button; - Përzgjidhni mënyrën e identifikimit: Identifikim si shtetas i huaj / Select the identification method: Identification as a nonresident; - Plotësoni të dhënat tuaja dhe klikoni butonin "Hyr" (Login) / Fill in your details and click the "Login" button; - Plotësoni të dhënat e kërkuara në formular lidhur me orarin, datën dhe ku do të kryeni kolaudimin e mjetit / Fill in the required data on the form regarding the time, date and where you will perform the vehicle inspection; - Klikoni butonin "Dërgo" për finalizimin e aplikimit / Click the "Send" button to finalise the application; - Njoftimi do të dërgohet në adresën e-mail që keni plotësuar në formularin e aplikimit / The notification will be sent to the email specified in the application form.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë Immediately

Kostot
Pa pagesë
Free of charge

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
For any questions regarding the use of the online service you can contact at helpdesk@e-albania.al
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin