LinkButtonLinkButton

Aplikim për recetë të rimbursueshme Covid-19

Kontaktet
Tel:  +355 42 376 178
E-mail:  info@shendetesia.gov.al
Adresa:  Rruga e Kavajës, Nr. 1001 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim për recetë të rimbursueshme Covid-19
Shërbimi elektronik "Aplikim për recetë të rimbursueshme Covid-19" i jep mundësinë qytetarëve të diagnostikuar me COVID-19 që trajtohen në banesë, të aplikojnë online për të përfituar rimbursimin e barnave për trajtimin e COVID-19. Baza ligjore: - Ligjin nr.10107 datë 30.03.2009 “ Për Kujdesin Shëndetësor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, - Vendimi nr. 908, datë 18.11.2020 “Për miratimin e paketës së trajtimit Anti-Covid ambulator në banesë, që do të financohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor”. - Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrotjen e të dhënave personale” i ndryshuar; - VKM nr. 737 datë 5.11.2014 “Për financimin e shërbimeve shëndetësore publike të kujdesit shëndetësor parësor nga skema e detyrueshme e sigurimeve të kujdesit shëndetësor”; - VKM nr. 307 datë 21.05.2014 “Për regjistrimin dhe identifikimin e personave të siguruar nga sigurimi i detyrueshëm shëndetsor”; Ky Vendim përcakton që personat e testuar pozitiv me Sars Cov-2 përfitojnë pa pagesë trajtimin ambulator në banesë sipas udhëzuesit të miratuar nga Komiteti Teknik i Ekspertëve dhe Miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Grafi me gjetjet imazherike jo normale në mushkri; (jo e detyrueshme) - Analizat biokimike klinike. (jo e detyrueshme)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për recetë të rimbursueshme Covid-19"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me informacionin e nevojshëm që kërkohet dhe dërgoni aplikimin; - Kërkesa dërgohet për shqyrtim tek mjeku respektiv i familjes dhe ai akseson aplikimin në sistemin e-Rx; - Ju do të njoftoheni me SMS, me email dhe tek "Mesazhet e Mia" në rubrikën "Hapësira Ime" në portalin e-Albania me kodin e recetes së përshkruar apo përgjigjen e mjekut të familjes. - Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
24 deri në 48 orë Për aplikimet e kryera gjatë ditëve të pushimit zyrtar afati për shqyrtimin e aplikimin fillon me fillimin e orarit zyrtar të punës për ditën pasardhëse.

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin