LinkButtonLinkButton

Kopje dokumentash teknike nga arshiva teknike e EKB

Kontaktet
Tel:  +355 42 227 796
E-mail:  info@ekb.gov.al
Adresa:  Rruga e Kavajes nr.80, hyrja 1, kati i 5, Tirane(ish shtepia botuese Naim Frasheri) Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Kopje dokumentash teknike nga arshiva teknike e EKB
Ky shërbim mundëson aplikimin online për pajisjen me dokumentacion teknik të objekteve të ndërtuara nga Enti Kombëtar i Banesave. Ligji Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”; Rregullore e brendshme e institucionit, Entit Kombëtar të Banesave.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Autorizim per personin e autorizuar ne rastin e institucioneve;

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Kopje dokumentash teknike nga arshiva teknike e EKB”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme dhe ngarkoni dokumentet e specifikuara; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Punonjësi i institucionit merr në trajtim aplikimin e dërguar dhe lajmëron aplikantin rreth hapave që duhet të ndjekë për kryerjen e pagesës dhe pajisjen me dokumentin e kërkuar.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin