LinkButtonLinkButton

Aplikim për konfirmim financimesh për projektet e miratuara

Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për konfirmim financimesh për projektet e miratuara
Ky shërbim mundëson aplikimin për konfirmimin e financimit për projektet e miratuara nga Këshilli i Miratimit të Projekteve, i cili nevojitet për sigurimin e bashkëprodhimeve për realizimin e projekteve filmike. Kryerja e këtij shërbimi është detyrë ligjore e përcaktuar në Rregulloren e Qendrës Kombëtare të Kinematografisë nr. 155 Prot., datë 24.04.2020, si dhe ligjit nr. 8096, datë 21.03.1996, “Për kinematografinë”, të ndryshuar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për konfirmim financimesh për projektet e miratuara”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme; - Klikoni butonin “Dërgo” në faqen e fundit të formularit; - Specialistët përkatës do të bëjnë shqyrtimin e aplikimit. Aplikanti do të njoftohet nëpërmjet adresës së tij të e-mail dhe në rubrikën "Dokumentet e mia" rreth miratimit apo refuzimit të kërkesës.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
5 - 48 orë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit kalendarik

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin