LinkButtonLinkButton

Aplikim për depozitim të veprës filmike në fondin arkivor

Kontaktet
E-mail:  info@aqshf.gov.al
Adresa:  Rruga "Aleksandër Moisiu", Nr.76/1 Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për depozitim të veprës filmike në fondin arkivor
Ky shërbim u mundëson kineastëve që prodhojnë një vepër filmike me fondet e përfituara nga aplikimet në Qendrën Kombëtare Kinematografike ose që duan ta depozitojnë veprën e tyre të pavarur në mënyrë vullnetare. Depozitimi i veprës së re filmike në fondin arkivor të AQSHF-së është detyrim ligjor për kineastët që përfitojnë financime nga projektet fituese të Qendrës Kombëtare Kinematografike. Ky shërbim, i ofrohet gjithashtu, kienasëve që kanë prodhuar një vepër të pavarur, jo të financuar nga shteti por që duan ta depozitojnë në fondin arkivor të AQSHF-së me vullnetin e tyre të lirë. Baza ligjore: - Ligji Nr. 8096, datë 21.3.1996 “Për Kinematografinë” i ndryshuar me ligjin nr. 9353, datë 3.3.2005 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8096, datë 21.3.1996, “Për Kinematografinë”.; - Statuti i AQSHF-së.; - Rregullorja e Brendshme e AQSHF-së.

Dokumentacioni i nevojshëm
Nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për depozitim të veprës filmike në fondin arkivor”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe klikoni butonin "Dërgo"; - Aplikimi kalon për shqyrtim pranë institucionit përkatës; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikanti udhëzohet rreth procedurave që duhet të ndjekë. Në të kundërt refuzohet aplikimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin