LinkButtonLinkButton

Aplikim për pensionet shtetërore suplementare të personave që kanë kryer funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit pranë Ministrisë së Kulturës

Kontaktet
Tel:  +355 42 271 324 / +355 42 222
E-mail:  INFO@MEKI.GOV.AL
Adresa:  BULEVARDI “DËSHMORËT E KOMBIT”, NR.3, TIRANË Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për pensionet shtetërore suplementare të personave që kanë kryer funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit pranë Ministrisë së Kulturës
Ky shërbim mundëson Pajisjen me vërtetim mbi pagën referuese, dhe mbi periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë. Mbështetur në ligjin nr. 8097, datë 21.03.1996 “Për pensionet suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit” të interesuarit pajisen me: - Vërtetim page referuese për efekt të përfitimit shtetëror suplementar. - Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt të përfitimit shtetëror suplementar.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim page referuese për efekt të përfitimit shtetëror suplementar 1. Libreza e punës (ose fotokopje e librezës së punës)
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portal; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për pensionet shtetërore suplementare të personave që kanë kryer funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit pranë Ministrisë së Kulturës”; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit dhe ngarkoni dokumentacionin përkatës; - Pas plotësimit të dokumentacionit, aplikimi kalon për shqyrtim pranë Ministrisë së Kulturë; - Pas shqyrtimit dhe nëse aplikimi është në rregull, aplikantit i dërgohet dokumenti elektronikisht në adresën e e-mail dhe në hapësirën "Dokumentet e mia" në llogarinë e tij në portal. Në të kundërt refuzohet regjistrimi duke njoftuar aplikuesin mbi arsyen e refuzimit nëpërmjet adresës e-mail dhe te rubrika "Dokumentet e mia".

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 javë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin