LinkButtonLinkButton

Aplikim për vërtetim penaliteti (dënim me gjobë) në IKMT për subjektet kundravajtës

Kontaktet
Tel:  04 222 39 33
E-mail:  media@ikmt.gov.al
Adresa:  Rr. “ Muhamet Gjollesha “, pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për vërtetim penaliteti (dënim me gjobë) në IKMT për subjektet kundravajtës
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Aplikim për vërtetim penaliteti (dënim me gjobë) në IKMT për subjektet kundravajtës
"Aplikim për vërtetim penaliteti (dënim me gjobë) në IKMT për subjektet kundravajtës" është një shërbim elektronik që i mundëson subjekteve të aplikojnë online për t'u pajisur me vërtetim lëshuar nga institucioni që tregon se subjekti aplikues nuk është debitor pranë IKMT-së. Baza ligjore: - Ligji 9780 date 16.07.2007 - Urdhri i Kryeministrit Nr. 153 date 25.11.2019

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës: - Licenca e shoqërisë e lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës; - Ekstrakti historik i subjektit. * Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për vërtetim penaliteti (dënim me gjobë) në IKMT për subjektet kundravajtës"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Shqyrtimi i aplikimit bëhet nga specialistët e IKMT; - Pas përgatitjes së vërtetimit ju do të njoftoheni me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
10 ditë

Periudha e vlefshmërisë
3 muaj

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin