LinkButtonLinkButton

Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit

Kontaktet
E-mail:  Info@ascal.al
Adresa:  Rruga e Durresit, Nr. 219 Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit
Shërbimi elektronik "Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit " u vjen në ndihmë të gjithë qytetarëve që janë duke ndjekur ose kanë mbaruar një program studimi në një institucion të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë. Në bazë të kësaj kërkese të interesuarit kërkojnë informacion në lidhje me licensimin dhe akreditimin e institucionit të arsimit të larte dhe të programit që janë duke ndjekur ose kanë ndjekur.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti - Diplomë universitare; - Mandatpagesa (Shkarkoni faturën këtu).

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për kërkesë për informacion për licensim/akreditimin e IAL/programet e studimit " ; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara; - Në përfundim të procesimit të kërkesës suaj, ju do të njoftoheni elektronikisht për tërheqjen e dokumentit te përgjigjes.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
2 javë nga dita e kërkesës

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
200 (dyqind) lekë të reja

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin