LinkButtonLinkButton

Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar

Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar
Shërbimi elektronik "Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar" i mundëson individëve dhe subjekteve të aplikojne online për të bërë kërkese drejt AKBN-së për studimin për projekte minerare të shfrytëzimit të pasurive minerare, si edhe nëpërmjet Arkivës Teknike, jep projekte dhe studime të gatshme, sipas Ligjit të Arkivave Teknike dhe rregullores, si edhe të tarifave të caktuara në ligj.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që ngarkohen nga aplikanti: - Mandatpagesa

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar/biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Hartim dhe dhënie studimi për projekt minerar"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Informacioni i kërkuar do t'ju vihet në dispozicion me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
1-5 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Tarifa të përcaktuara nga bordi drejtues i institucionit, i bazuar neë Urdhrin e Ministrit të MIE nr. 250, datë 31.12.2014, të cilat zbatohen nga AKBN-ja.

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin