LinkButtonLinkButton

Analiza fiziko-kimike të mineraleve

Analiza fiziko-kimike të mineraleve
Shërbimi elektronik "Analiza fiziko-kimike të mineraleve" i mundëson individëve dhe subjekteve të aplikojne online për kryerjen e analizave fiziko-kimike me metodikat teknike sipas standartit nderkombetar ISO 17025/2017 për përcaktimin e vetive minerale për mineralet që do të shfrytëzohen.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar/biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Analiza fiziko-kimike të mineraleve"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin elektronik me të dhënat e nevojshme të kërkuara në formular; - Rezultati i analizës do t'ju vihet në dispozicion me e-mail dhe tek seksioni “Dokumentet e mia” në e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
1- 14 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Tarifa të përcaktuara nga bordi drejtues i institucionit, i bazuar neë Urdhrin e Ministrit të MIE nr. 250, datë 31.12.2014, të cilat zbatohen nga AKBN-ja.(Shkarkoni tarifat këtu )

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin