LinkButtonLinkButton

Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur
Shërbimi elektronik “Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur ” u vjen në ndihmë importuesve dhe Shpërndarësve farmaceutikë të cilët kanë kontratë me Fondin dhe kërkojnë të rinovojnë kontratën me hyrjen në fuqi të Listës së barnave të rimbursuara. Baza ligjore: Komisioni i ngritur nga Fondi vepron në bazë të VKA nr. 71, datë 22.12.2015, i ndryshuar dhe udhëzimit nr. 3, datë 23.07.2021.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Kopje të licencës së ushtrimit të aktivitetit lëshuar nga QKB 1. Kopjen e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik lëshuar nga Urdhri i Farmacistëve
2. Kopje e certifikatës së regjistrimit tatimor, NIPT/NUIS 2. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të rimbursuara, gjendjen në datën e hyrjes në fuqi të LBR së re
3. Vërtetimin, nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë, që subjekti farmaceutik administratori dhe ortakët nuk janë nën hetim nga prokuroria 3. Inventarin e gjendjes fizike të barnave të skaduara
4. Deshmi penaliteti 4. Listën e Barnave Aneksi 1 (në aneksin 1 përshkruhen barnat e rimbursueshme që importohen nga firmat prodhuese farmaceutike), kjo vetëm për importuesit farmaceutik
5. Kopjen e Autorizimit/Kontratës, nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregtim, vendas apo i huaj, për tregtimin e barnave të regjistruara në Shqipëri, kjo vetëm për importuesit farmaceutik
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për rilidhjen e kontratës vjetore me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur "; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe dërgoni aplikimin.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit ( deri ne hyrjen ne fuqi te LBR se re).

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin