LinkButtonLinkButton

Aplikim për lidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik/ Importuesit e Fishave të Diabetit

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për lidhjen e kontratës me depot farmaceutike
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për lidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik/ Importuesit e Fishave të Diabetit
Shërbimi elektronik “Aplikim për lidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik/ Importuesit e Fishave të Diabetit” u vjen në ndihmë subjekteve që të lidhin kontratë për herë të parë me Fondin ose pas një periudhe ndërprerje. Baza ligjore: - VKA nr. 72 datë 22.12.2015, i ndryshuar si dhe Udhëzimi nr. 9 datë 28.06.2019 -VKM nr.58, datë 01.02.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.61, datë 3.2.2017, të Këshillit të Ministrave ,“Për miratimin e paketave të pajisjeve mjekësore të rimbursueshme”, të ndryshuar

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikata e regjistrimit tatimor lëshuar nga QKB 1. Inventari i gjendjes fizike të barnave/pajisjeve mjekesore (fisha diabeti) të rimbursuara
2. Dëshmi penaliteti për administratorin/përfaqësuesin ligjore 2. Inventari i gjendjes fizike të barnave/pajisjeve mjekësore (fisha diabeti) të skaduara
3. Vërtetim nga Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë që subjekti, administratori/përfaqësuesi ligjor dhe ortakët nuk janë në hetim nga prokuroria 3. Lista e Barnave Aneksi 1 barnave/pajisjeve mjekësore (fisha diabeti) (shkarko këtu)
4. Kopje e Licencës së ushtrimit të aktivitetit lëshuar nga QKB 4. Kopje të faturave hyrëse, të cilat duhet të justifikojnë gjendjen fizike të barnave//pajisjeve mjekesore (fisha diabeti) të inventarit të dorëzuar
5. Kopje të certifikatës së regjistrimit të pajisjes mjekësore (fisha diabeti, aparati, etj) nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
6. Deklarata doganore për importuesit farmaceutik
7. Kopje e Autorizimit/Kontratës, nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregëtim, vendas apo i huaj, për tregëtimin e barnave të regjistruara në Shqipëri, kjo vetëm për importuesit farmaceutik
8. Kopje e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për lidhje kontrate me Importuesit/ Shpërndarësit Farmaceutik/ Importuesit e Fishave të Diabetit"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe dërgoni aplikimin.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Kontrata 1 vjecare me të drejtë rinovimi nga Drejtoritë Rajonale përkatëse

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin