LinkButtonLinkButton

Aplikim për lidhjen e kontratës me Depot Farmaceutike

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për lidhjen e kontratës me depot farmaceutike
Aplikim për lidhjen e kontratës me Depot Farmaceutike
Shërbimi elektronik “Aplikim për lidhjen e kontratës me Depot Farmaceutike ” u vjen në ndihmë subjekteve që të lidhin kontratë për herë të parë me Fondin ose pas një periudhe ndërprerje. Baza ligjore: - VKA nr. 72 datë 22.12.2015, i ndryshuar si dhe Udhëzimi nr. 9 datë 28.06.2019

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Certifikata e regjistrimit tatimor lëshuar nga QKB 1. Inventari i gjendjes fizike të barnave të rimbursuara
2. Dëshmi penaliteti 2. Inventari i gjendjes fizike të barnave të skaduara
3. Kopje e Licencës së ushtrimit të aktivitetit lëshuar nga QKB 3. Lista e Barnave Aneksi 1 , kjo vetëm për importuesit farmaceutik
4. Vërtetimi nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë, që subjekti farmaceutik, administratori dhe ortakët nuk janë nën hetim nga prokuroria 4. Kopje të faturave hyrëse, të cilat duhet të justifikojnë gjendjen fizike të barnave të inventarit të dorëzuar
5. Deklarata doganore për importuesit farmaceutik
6. Kopje e Autorizimit/Kontratës, nga Mbajtësi i Autorizuar për Tregëtim, vendas apo i huaj, për tregëtimin e barnave të regjistruara në Shqipëri, kjo vetëm për importuesit farmaceutik
7. Kopje e Certifikatës së ushtrimit të profesionit, për drejtuesin teknik lëshuar nga Urdhëri i Farmacistëve
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për lidhjen e kontratës me Depot Farmaceutike"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe dërgoni aplikimin.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Kontrata 1 vjecare me të drejtë rinovimi nga Drejtoritë Rajonale përkatëse

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin