LinkButtonLinkButton

Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur

Kontaktet
Tel:  Tel: +35542247940
E-mail:  info@fsdksh.gov.al
Adresa:  Rruga "Sami Frashëri" , nr.8, Tiranë Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur
Shërbimi elektronik “Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur ” u vjen në ndihmë subjekteve që të lidhin kontratë për herë të parë me Fondin ose pas një periudhe ndërprerje, të cilët importojnë ose shpërndajnë barna të Listës së barnave të rimbursuara. Baza ligjore: Komisioni i ngritur nga Fondi vepron në bazë të VKA nr. 71, datë 22.12.2015, i ndryshuar dhe udhëzimit nr. 3, datë 23.07.2021.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Kopje të licencës së ushtrimit të aktivitetit lëshuar nga QKB 1. Genplani/Planimetria e mjedisit mbi 50m2 (15m2 agjencia) të jetë në shkallën 1:100
2. Kopje të certifikatës së regjistrimit tatimor, NIPT/NUIS lëshuar nga QKB 2. Plan vendosja e lëshuar nga një arkitekt/inxhinier të jetë në shkallën 1:500
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim për lidhjen e kontratës për herë të parë me Agjencitë dhe Farmacitë e tregut të hapur"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Plotësoni formularin, ngarkoni dokumentet dhe dërgoni aplikimin.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
1 vit ( deri në hyrjen në fuqi te LBR së re).

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin