LinkButtonLinkButton

Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë

Video udhëzuese
Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Intech+ shpk
Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës
Shërbimi elektronik "Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës " është shërbim që ju ofrohet shtetasve me banim brenda territorit të Republikës së Shqipërisë të aplikojnë për formuluar me qëllim për tu identifikuar nga policia e shtetit. Kategoritë të cilët i nënshtrohen plotësimit të formularit për identifikim nga policia e shtetit janë dy: a. Aplikimet për herë të parë, b. Riaplikimet për pasaportë për rastet kur pasaporta e mëparshme është prodhuar para datës 31.12.2011, Riaplikimet për pasaportë biometrike (që pasaportën e mëparshme e kanë të prodhuar pas datës 31.12.2011) nuk i nënshtrohen plotësimit të këtij formulari, kjo kategori aplikon direkt pranë zyrës së aplikimit për pasaportë biometrike. Aplikimi mund të kryhet për vetë personin, për fëmijët nën 16 vjeç nga prindërit si dhe për personin nën kujdestari apo me prokurë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Nëse aplikimi kryhet për ju personalisht: - Nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm dhe formatin jpg, jpeg ose png; - Në rast se aplikimi është emergjent - nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit emergjent; Nëse aplikimi kryhet nga prindi për fëmijën nën 16 vjeç: - Nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm dhe formatin jpg, jpeg ose png; - Në rast se aplikimi është emergjent - nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit emergjent; Nëse aplikimi kryhet për personin nën kujdestari apo me prokurë: - Nevojitet ngarkimi i fotografisë në standardin 4x5cm dhe formatin jpg, jpeg ose png; - Prokura ose vendimi gjyqësor që autorizon kryerjen e aplikimit nga një person tjetër; - Në rast se aplikimi është emergjent - nevojitet ngarkimi i kopjes së kuponit emergjent.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Aplikim i formularit për lëshim për herë të parë ose rinovim të pasaportës"; - Klikoni butonin "Përdor"; - Përzgjidhni tipin e aplikimit "Aplikim për veten", "Aplikim për fëmijën nën 16 vjeç" ose "Aplikim për personin nën kujdestari apo me prokurë"; - Plotësoni fushat e kërkuara në formular dhe ngarkoni dokumentacionin shoqërues të nevojshëm; - Klikoni butonin “Dërgo” për finalizimin e aplikimit; - Pas shqyrtimit të aplikimit ju do të njoftoheni me sms dhe e-mail per miratimin ose jo të procedurës së kërkuar ligjore nga Policia. - Pjesë e mesazhit të miratimit do të jetë edhe linku ku ju duhet të rezervoni datën dhe orën për t'u paraqitur fizikisht me qëllim vijimin e aplikimit. Kujdes! Ditën që do të paraqiteni fizikisht për të vijuar me aplikimin, ju duhet të keni me vete kuponin që do të duhet ta dorëzoni pranë Zyrës së IdentiTek.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
1 ditë për aplikim emergjent; 1-7 ditë për aplikim normal.

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin