LinkButtonLinkButton

Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve

Kontaktet
Adresa:  Bulevardi "Bajram Curri", Tiranë
Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve
Njoftim!
Ky shërbim online ofrohet vetëm për zonat e kuqe: (Tiranë, Durrës, Shkodër, Kurbin, Krujë)

Kujdes! Ndalohen kategorikisht grumbullimet me mbi 5 persona!

"Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve" është një shërbim elektronik, i cili u mundëson bizneseve të aplikojnë online për t'u pajisur me leje dalje për punonjësit e deklaruar si dhe qarkullimin me automjete në funksion të vijimit të aktivitetit.

Shërbimi ofron tre seksione të dedikuara për të marrë “Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve” sipas specifikës së bizneseve:

- “Leje për transport për stafin” mundëson marrjen e lejes për qarkullimin e automjeteve të kompanive private që kryejnë transportin e punonjësve për përshkimin e itinerarit: Shtëpi-Punë-Shtëpi.
- “Leje për qarkullim për nevojat e subjekteve” mundëson pajisjen me leje për marrjen e shërbimeve të ndryshme private apo publike në çdo kohë.
- “Leje për qarkullim për shërbimet e subjekteve” mundëson pajisjen me leje pa limit për ato biznese, të cilat ofrojnë shërbim 24 orë në 24.

Kohëzgjatja e lejes së qarkullimit për nevojat e subjekteve është 7 ditë.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes me NIPT në portalin e-Albania;
- Zgjidhni shërbimin “Leje qarkullimi për nevojat e subjekteve”;
- Klikoni butonin "Përdor";
- Përzgjidhni 1 nga 3 opsionet qe i përshtatet profilit të biznesit;

-Në rast se ju nevojitet “Leje për transport për stafin” :

- Përzgjidhni opsionin "Transport stafi";
- Kryeni aplikimin duke përzgjedhur orarin, si dhe plotësoni të dhënat e automjeteve me të cilat do të kryhet transporti i punonjësve;
- Miratimi do të dërgohet në adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania;
- Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

Në rast se ju nevojitet "Leje për qarkullim për nevojat e subjekteve":

- Përzgjidhni opsionin "Qarkullim për nevojat e subjekteve";
- Plotësoni të dhënat mbi listën e automjeteve, stafin që do të lëvizë, dhe arsyet për të cilat do të kryhet lëvizja;
- Përzgjidhni orarin në të cilin do të kryhet lëvizja;
- Miratimi do të dërgohet në moment adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania, dhe është i vlefshëm gjatë gjithë javës, nga e hëna në të shtunë;
- Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

Në rast se ju nevojitet "Leje për qarkullim për shërbimet e subjekteve":

- Përzgjidhni opsionin "Qarkullim për shërbimet e subjekteve";
- Plotësoni të dhënat mbi listën e automjeteve, punonjësit e stafit, dhe arsyet për të cilat do të kryhet lëvizja;
- Miratimi do të dërgohet në moment adresën e-mail që keni përdorur për regjistrimin në portalin në e-Albania, dhe është i vlefshëm vetëm brenda fashës së lejuar;
- Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.

*** Kjo procedurë vlen edhe për institucionet shtetërore. Titullari i institucionit duhet të identifikohet në portal si individ. Më pas, duhet të regjistrojë institucionin duke plotësuar NIPT-in dhe të dhënat e tjera që kërkohen. Në fund ndjek të njejtën procedurë si më lart.

KUJDES! Policia do të verifikojë në kohë reale nëse punonjësit e subjekteve kanë një miratim të autorizuar ose jo.Kush nuk respekton orarin dhe email-in nga e-Albania do të sanksionohet nga punonjësit e Policisë sipas neneve të parashikuara në Kodin Penal me të cilët mund të njiheni dhe në fund të aplikimit tuaj.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin