LinkButtonLinkButton

Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur

Kontaktet
Tel:  +355 42 276 824
E-mail:  e-tatime@tatime.gov.al
Adresa:  Rruga "Gjin Bue Shpata" Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Image & Communications Development shpk
Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur
"Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur" është një shërbim elektronik i cili u mundëson subjekteve të aplikojnë online për t'u pajisur me vërtetim që dëshmon se subjekti është i autorizuar të ushtrojë aktivitetin gjatë periudhës së gjendjes së jashtëzakonshme për shkak të COVID-19, në përputhje me urdhrin e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Aplikimi për shërbimin "Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur" për shtetasit e huaj që janë administratorë të një biznesi në Shqipëri, mund te kryhet me anë të SMS në numrin 55155, me tekst si në formatin më poshtë:

Formati i SMS: VS NIPT NID

*Shënim: Gërma V dhe S janë të pandryshueshme.

Kujdes! Ky vërtetim duhet të mbahet gjatë gjithë kohës në ambientet e subjektit dhe t’i tregohet inspektorëve ose punonjësve të policisë në rast kontrolli.

Ky autorizim është i vlefshëm për mbajtësin, deri në momentin që aktiviteti të cilin ai ushtron është në listën e aktiviteteve të lejuara. Në rast se aktiviteti mund të përbëjë rrezikshmëri për shëndetin dhe futet në listën e aktiviteteve të mbyllura, atëherë autorizimi automatikisht humbet vlefshmërinë e tij, në momentin që njoftohet publikisht ndryshimi i kategorisë së aktivitetit.

Dokumentacioni i nevojshëm
Për këtë shërbim nuk nevojitet dokumentacion shoqërues.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes me NIPT në portalin e-Albania;
- Zgjidhni shërbimin "Vërtetim për aktivitet ekonomik të hapur";
- Klikoni butonin" Përdor";
- Në formularin elektronik do të shfaqen të dhënat e biznesit tuaj dhe mesazhi nëse subjekti juaj lejohet ose jo të ushtrojë aktivitetin në këtë periudhë;
- Klikoni butonin “Dërgo” dhe vërtetimi do të dërgohet menjëherë në adresën e email-it te biznesit që është regjistruar në platformën e-Albania.
- Në rast se dëshironi të përdorni një email tjetër, ju duhet ta ndryshoni në rubrikën "Hapësira Ime" duke klikuar: Ndrysho të dhënat e llogarisë.
- Para së të mbyllni dritaren e konfirmimit në e-Albania, lutemi të lexoni me vëmendje protokollin e sigurisë, që duhet të zbatojnë bizneset e hapura.

Vërtetimin e gjeneruar mund ta gjeni gjithashtu në çdo kohë në seksionin "Dokumentet e mia" tek hapësira juaj në portalin e-Albania.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
Menjëherë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin