LinkButtonLinkButton

Licencë për agjentë doganorë

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë

Video udhëzuese
Licencë për agjentë doganorë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Licencë për agjentë doganorë
Nëpërmjet shërbimit "Licencë për agjentë doganorë" mundësohet online licencimi i Agjentëve Doganore. Nëpërmjet licencimit te agjentëve doganorë, autoritetet doganore mund të bëjnë verifikimin e detajuar të mundësive dhe besueshmërisë së personave që zgjedhin të ofrojne shërbimin e përfaqësimit të tërthortë të operatorëve ekonomikë në formalitetet doganore. Ligji Nr. 102, datë 31.07.2014, "Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (nenet 24-26); VKM Nr. 651, datë 10.11.2017, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014,Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë" (nenet 78-88); Udhëzimi nr.5, datë 28.03.2019 i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave “Për zbatimin praktik të procedurave për miratimin dhe funksionimin e përfaqësimit në doganë”.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e administratës Dokumente që ngarkohen nga aplikanti
1. Vërtetim nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor dhe nga Organi i Prokurorisë 1. Kopje të njehsuar të diplomës universitare
2. Vërtetim të gjendjes gjyqësore (dëshmi penaliteti) 2. Dokument mbi eksperiencën e punës si punonjës ndihmës pranë një agjencie doganore jo më pak se 1 vit
3. Vërtetim nga Departamenti i Administratës Publike që personi nuk është i punësuar në administratën shtetërore
4. Rezulton kalues në testimin/provimin e zhvilluar për këtë qëllim nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave
* Mbledhja e dokumentacionit shoqërues të mësipërm që më parë ishte detyrim të dorëzohej në zyrat e shtetit nga vetë aplikanti, tani është detyrë e nëpunësit të administratës ndaj qytetarit. Me dhënien e aprovimit, ju bini dakord që këto dokumente të sigurohen për ju nga nëpunësi i administratës.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si qytetar ose biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Licencë për agjentë doganorë"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara, ngarkoni dokumentacionin e specifikuar dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë Departamentit Teknik të Akcizës dhe Procedurave Doganore; - Nëse aplikimi i plotëson kushtet e përcaktuara në legjislacion, bëhet hedhja e autorizimit në sistem. Nëse aplikimi nuk i plotëson kushtet, aplikanti lajmërohet për plotesim dokumentacioni/kthim përgjigje për mosmiratim. - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit , me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin