LinkButtonLinkButton

Autorizim për regjim të përpunimit Aktiv të thjeshtëzuar

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim për regjim të përpunimit Aktiv të thjeshtëzuar
Autorizimi për regjimin e Përpunimit Aktiv me procedurë të thjeshtuar mundëson importimin përkohësisht të mallrave joshqiptare për qëllime të riparimit të tyre ne mënyre të shkurtuar duke paraqitur kërkesën pranë zyrës doganore që ka në kompetence territoriale ambjentet e operatorit ekonomik (zyra mbikqyrëse e regjimit). Ligji Nr. 102, datë 31.07.2014, "Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (nenet 191-202 dhe 228-231), VKM Nr. 651, datë 10.11.2017, "Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 102/2014, "Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë" (nenet 529-565 dhe 687-690, Udhëzimi nr.4, datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të regjimit të Përpunimit Aktiv” të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti: - Kontrata e porosisë së operatorit ekonomik me firmat e huaja për përpunimin e mallrave - Deklarimi i operatorit ekonomik në lidhje me plotësimin e kushtit ekonomik (aneksi 9) i Udhëzimit Nr.04 datë 28.03.2019 “Për zbatimin praktik të regjimit të përpunimit aktiv” - Karta teknologjike dhe metoda që ndiqet për përcaktimin e koeficientit të shfrytëzimit (Në rastet kur importohen mallra të cilat për natyrën e tyre apo procesin teknologjik që kryhet humbasin pjesërisht apo tërësisht)

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për regjim të përpunimit Aktiv të thjeshtëzuar"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara, ngarkoni dokumentacionin e specifikuar dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë Degës Doganore; - Nëse aplikimi i plotëson kushtet e përcaktuara në legjislacion, bëhet përditësimi i autorizimit në sistem. Nëse aplikimi nuk i plotëson kushtet, aplikanti lajmërohet për plotesim dokumentacioni/kthim përgjigje për mosmiratim. - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit , me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Nga 1 deri në 5 vjet

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin