LinkButtonLinkButton

Autorizim për Statusin e Eksportuesit të Miratuar

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim për Statusin e Eksportuesit të Miratuar
Statusi i eksportuesit të miratuar ka për qëllim lehtësimin e procedurave tregtare, pasi operatori ekonomik e deklaron vetë origjinën e produkteve, të cilat po i eksporton apo i ka eksportuar. Statusi i eksportuesit të miratuar i mundësoni kompanisë vërtetimin e origjinës preferenciale të mallrave në eksport, nëpërmjet deklaratës-faturë/deklaratës-origjinë drejt vendeve, me të cilat Republika e Shqipërisë zbaton Marrëveshje të Tregtisë së Lirë si: vendet anëtare të Bashkimit Europian, vendet të CEFTA 2006, vendet të EFTA-s, Republikës së Turqisë, si edhe vendeve me të cilat mund të zbatohen marrëveshje ndërkombëtare në të ardhmen Përfitues i këtij shërbimi është operatori ekonomik, i cili eksporton mallra me origjinë preferenciale drejt vendeve, me të cilat vendi ynë zbaton marrëveshje të tregtisë së lirë. Kjo ndikon në shkurtimin e kohës së Operatorit Ekonimik pasi nga ana e tij nuk do të jete e nevojshme paraqitja e një çertifikate origjine ne çdo eksport. MSA (Ligj Nr. 9590, datë 27.7.2006, "Për Ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Komuniteteve Evropiane e Shteteve të tyre Anëtare, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 87, datë 14 Gusht 2006). Neni 22 i Konventës Rajonale për Rregullat Preferenciale Pan-Euro-Mediteriane të Origjinës (Ligj Nr. 1/2012, datë 26.01.2012, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 7, datë 20 Shkurt 2012); Marrëveshja e Tregtisë së Lirë të Evropës Qëndrore CEFTA - 2006 (Ligj Nr. 9696, datë 21.3.2007, "Për ratifikimin e Marrëveshjes për amendimin dhe aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qëndrore", botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 37, datë 31.03.2007. Neni 22 i Konventës Rajonale për Rregullat Preferenciale Pan-Euro-Mediteriane të Origjinës (Ligj Nr. 1/2012, datë 26.01.2012, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 7, datë 20 Shkurt 2012); Marrëveshja e Tregtisë se Lirë midis Republikës së Shqipërisë dhe Turqisë (Ligj Nr. 9733, datë 14.5.2007 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë midis Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë", botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 66/1 datë 08.06.2007. Neni 23 - Protokolli II, Ligj Nr. 9733, datë 14.5.2007. Fletore Zyrtare Nr. 66/1 datë 08.06.2007; Marrëveshja e Tregtisë së Lirë midis Republikës së Shqipërisë dhe shteteve EFTA (Ligj Nr. 10288, datë 17.6.2010 Fletoren Zyrtare Nr. 91, datë 17.07.2010. Neni 22 i Konventës Rajonale për Rregullat Preferenciale Pan-Euro-Mediteriane të Origjinës (Ligj Nr. 1/2012, datë 26.01.2012, publikuar në Fletoren Zyrtare Nr. 7, datë 20 Shkurt 2012; Urdhër 09 datë 4.01.2018 i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti: - Karta Teknologjike - Deklarata të furnitorit dhe kontrata - Fotografi të ambienteve të prodhimit të produktit - Fotografi të makinerive - Fotografi të produkteve të importuara - Fotografi të produktit final - Autorizime

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim për Statusin e Eksportuesit të Miratuar"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara, ngarkoni dokumentacionin e specifikuar dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë personave përgjegjës; - Nëse aplikimi i plotëson kushtet e përcaktuara në legjislacion, bëhet hedhja e autorizimit në sistem. Nëse aplikimi nuk i plotëson kushtet, aplikanti lajmërohet për plotesim dokumentacioni/kthim përgjigje për mosmiratim. - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit, me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
60 ditë

Periudha e vlefshmërisë
Pa afat

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin