LinkButtonLinkButton

Autorizim Informacioni i Detyrueshëm Tarifor

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë

Video udhëzuese
Autorizim informacioni i detyrueshëm tarifor
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim Informacioni i Detyrueshëm Tarifor
Pajisja e operatorit ekonomik me kodin tarifor të saktë në klasifikimin e mallrave sipas Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave i mundëson klasifikimin e saktë tarifor të mallit dhe të drejtën për ta përdorur këtë kod për një periudhë 3-vjeçare. Gjatë kësaj periudhe nuk mund ta ndryshohet klasifikimi tarifor i mallit, perveçse në rastet kur kjo IDT bëhet e pavlefshme. Kjo rrit sigurinë e operatorit ekonomik në aktivitetin e tij tregtar në lidhje me klasifikimin tarifor të mallit dhe rrjedhimisht me pagesat në momentin e importimit të mallrave. Ligji Nr. 102, datë 31.07.2014, "Kodi Doganor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar (nenet 36-39); VKM Nr. 651, datë 10.11.2017, Nënseksioni 3, nenet 33 dhe 34.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti: - Broshura - Fotografi - Mostra

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim Informacioni i Detyrueshëm Tarifor"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë personave përgjegjës; - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit, me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
30 ditë informimi , 120 ditë për lëshimin e autorizimit.

Periudha e vlefshmërisë
3 vjet

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin