LinkButtonLinkButton

Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës

Kontaktet
Tel:  +35542259044
Adresa:  Kashar Mëzez, Lagjia Fushë Mëzez, autostrada Tiranë-Durrës, km 1, Qendra "Pajtoni Bussines Center", kati 5, Tiranë
Ky shërbim elektronik mirëmbahet nga operatori ekonomik: Soft&Solution shpk
Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës
Nëpërmjet shërbimit "Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës" mund të dërgohet aplikimi online për Autorizimin e Informacionit Detyrues të Origjinës nga operatori ekonomik. Autorizimi IDO është një vendim i cili jepet nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe është detyrues si për mbajtësin e vendimit ashtu edhe për autoritet doganore në Republikën e Shqipërisë në lidhje me mallrat që do të importohen apo të eksportohen për një periudhë 3-vjeçare. Vendimi IDO jipet një lloj malli në një rrethanë të caktuar. Ligji Nr. 102 datë 31.07.2014 “Kodi Doganor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, nenet 27-39; Dispozitat Zbatuese të KD të R.Sh, nenet 19-41; Aneksi 11 i Shtojcës C të Dispozitave Zbatuese të KD – Forma e Aplikimit ; Aneksi 12-02 i Shtojcës B të Dispozitave Zbatuese të KD – Vendimi IDO.

Dokumentacioni i nevojshëm
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti: - Mostra; - Fotografi; - Karta teknologjike; - Broshura.

Hapat e procedurës
- Identifikohuni si biznes në portalin e-Albania; - Zgjidhni shërbimin "Autorizim Informacion Detyrues i Origjinës"; - Klikoni butonin" Përdor"; - Plotësoni formularin e aplikimit me të dhënat e kërkuara, ngarkoni dokumentacionin e specifikuar dhe klikoni "Dërgo"; - Aplikimi dërgohet për shqyrtim pranë personave përgjegjes; - Nëse aplikimi i ploteson kushtet e përcaktuara në legjislacion, bëhet hedhja e autorizimit në sistem. Nëse aplikimi nuk i plotëson kushtet, aplikanti lajmërohet për plotesim dokumentacioni/kthim përgjigje për mosmiratim. - Përgjigja rreth aplikimit tuaj dërgohet në rubrikën "Dokumentet e mia" në llogarinë tuaj në portalin e-albania dhe në adresën tuaj të emailit , me të cilën keni kryer regjistrimin në portal.

Koha e nevojshme e marrjes së shërbimit
120 ditë nga data e pranimit të kërkesës

Periudha e vlefshmërisë
3 vjet pas datës së fillimit të vlefshmërisë

Kostot
Pa pagesë

Më shumë
Për çdo pyetje apo paqartësi mbi përdorimin e shërbimit mund të kontaktoni në adresën helpdesk@e-albania.al
Ju duhet të identifikoheni në portal për të përdorur këtë shërbim!
E RËNDËSISHME!
Të dhënat e përdoruesve në portalin e-Albania shfaqen automatikisht nga databazat e institucioneve që i administrojnë ato.
Në asnjë rast e-Albania nuk modifikon të dhënat e publikuara.

E-albania është portali qeveritar ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike falë Platformës Qeveritare të Ndërveprimit që ndërlidh sistemet e institucioneve me njeri-tjetrin. Portali është konceptuar si një zyrë elektronike me një ndalesë ku qytetari regjistrohet duke përdorur kartën e tij të identitetit dhe shërbehet duke kërkuar dhe aplikuar për shërbimin që i nevojitet.

Ky portal është realizuar dhe administrohet nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI)

Ju lutem vlerësoni shërbimin